Urddas bywyd dynol

Mae hawliau dynol yn bwysig mewn Iddewiaeth, oherwydd bod Iddewon yn credu bod Duw wedi creu pob bod dynol ar ei ddelwedd ei hun. Mae Iddewon yn credu bod pob bod dynol yn werthfawr ac yn gysegredig. Dyma mae’r Torah yn ei ddweud:

quote
Dywedodd Duw: “Gwnawn ddyn ar ein delwedd, yn ôl ein llun ni, i lywodraethu ar bysgod y môr, ar adar yr awyr, ar yr anifeiliaid gwyllt, ar yr holl ddaear, ac ar bopeth sy’n ymlusgo ar y ddaear.” Felly creodd Duw ddyn ar ei ddelwedd ei hun; ar ddelwedd Duw y creodd ef, yn wryw ac yn fenyw y creodd hwy.Genesis 1:26-27

Mae’r ddysgeidiaeth hon, bod dynion a menywod wedi cael eu creu yn gyfartal ar ddelwedd Duw, yn arwain Iddewon i gredu bod rhaid iddyn nhw drin pawb yn gyfartal a dangos urddas a pharch at bob bod dynol.