Asid sylffwrig fel dadhydradydd

Yn ogystal â bod yn asid cryf, mae asid sylffwrig hefyd yn ddadhydradydd, sy’n golygu ei fod yn dda iawn am dynnu dŵr o sylweddau eraill. Mae angen i ti gofio dwy enghraifft.

Enghraifft un

Bydd asid sylffwrig crynodedig yn tynnu moleciwlau dŵr o risialau glas copr(II) sylffad hydradol ac yn gadael powdr gwyn, sef copr(II) sylffad anhydrus.

Bydd ychwanegu asid sylffwrig crynodedig yn cael gwared â moleciwlau dŵr o'r grisialau glas copr (II) sylffad hydradol ac yn gadael powdr gwyn, sef copr (II) sylffad anhydrus.

Enghraifft dau

Bydd asid sylffwrig crynodedig yn tynnu moleciwlau dŵr o foleciwlau glwcos (C6H12O6) i adael carbon pur. Mae’r adwaith hwn yn ecsothermig iawn ac yn cynhyrchu llawer o ager, sy’n gorfodi’r carbon tuag i fyny yn nysgl yr adwaith. Mae hyn yn gwneud i’r carbon edrych fel neidr ddu yn tyfu allan o gynhwysydd yr adwaith.

Mae ychwanegu asid sylffwrig crynodedig at glwcos yn arwain at adwaith ecsothermig iawn, lle mae'r carbon yn cael ei orfodi i fyny (fel neidr ddu) yn llestr yr adwaith o fewn 60 eiliad.
Move on to Video
next