Credoau am Nefoedd ac Uffern

Janna

Mewn Islam, mae Nefoedd neu Baradwys yn cael ei galw’n Janna. Mae’r Qur'an yn defnyddio iaith ddisgrifiadol iawn wrth sôn am y Nefoedd. Mae’n cael ei disgrifio fel:

  • gwynfyd
  • gwobr
  • pleser hyd dragwyddoldeb

Mae Mwslimiaid yn credu y bydd pobl yn gweld eu teuluoedd eto yn Janna, ac yn mwynhau pleserau bod mewn gardd hardd.

Jahannam

Mae Mwslimiaid yn aml yn cyfeirio at Uffern fel Jahannam. Bydd unrhyw un sy’n mynd yno’n dioddef:

  • cosb dragwyddol
  • artaith feddyliol
  • artaith gorfforol

Mae disgrifiadau o Uffern yn cyfeirio at rai o’r cosbau corfforol y bydd pobl yn eu dioddef hyd dragwyddoldeb. Mae Uffern yn aml yn cael ei disgrifio fel tân i bobl sydd wedi byw bywyd drwg a heb gredu yn Allah.

Move on to Test
next