Cyfrifoldeb ac atebolrwydd dyn

Bydd gweithredoedd pobl yn cael eu hystyried ar Ddydd y Farn. Mae’r Qur'an yn dweud y bydd pobl dda yn cael eu gwobrwyo, ond bydd pobl ddrwg yn cael eu cosbi:

quote
O’r da a wnânt ni wrthodir dim iddynt; canys y mae Allah yn adnabod yn dda y rhai a wna’n iawn. Y rhai sydd yn gwrthod ffydd – ni fydd na’u heiddo na’u hepil (niferus) o ddim gwerth iddynt yn erbyn Allah: byddant yn gymdeithion i’r tân, gan fyw ynddo am byth.Qur'an 3:115-3:116

Mae cred mewn bywyd ar ôl marwolaeth yn ganolog i ystyr a phwrpas bywyd y rhan fwyaf o Fwslimiaid. Mae llawer o Fwslimiaid yn credu eu bod nhw ar y Ddaear hon am gyfnod cymharol fyr, ac yn ystod y cyfnod hwn maen nhw’n paratoi eu hunain ar gyfer bywyd tragwyddol ar ôl marwolaeth. Maen nhw’n ystyried y bywyd hwn fel prawf ac yn ceisio gwneud cynifer o weithredoedd da ag y gallan nhw. Er mwyn mynd i Janna, rhaid iddyn nhw hefyd gyflawni eu hymrwymiadau Islamaidd.

The 'Five Pillars of Islam': Shahadah, Salat, Zakat, Sawm, Hajj.

Er mwyn byw yn unol â dymuniadau Allah a chael gwobr ym Mharadwys, bydd Mwslimiaid yn ceisio cyflawni pum dyletswydd sylfaenol Islam, sef Pum Piler Islam.

Mae llawer o Fwslimiaid yn credu y bydd eu gweithredoedd da yn cyfri tuag at eu lle ym Mharadwys, hyd yn oed os nad yw’r gwobrau yn amlwg yn y bywyd hwn.

Mae Mwslimiaid hefyd yn pwysleisio pwysigrwydd bod yn wylaidd, maddau, bod yn onest a bod yn garedig. Maen nhw’n credu bod Allah yn garedig ac yn dosturiol, a’i fod eisiau i’w ddilynwyr ymddwyn yr un fath. Mae bod yn Fwslim yn golygu mwy na dim ond gweddïo a chadw defodau. Mae hefyd yn golygu dangos daioni i bobl eraill a byw bywyd da.