Dydd y Farn

Mae Mwslimiaid yn credu bydd bywyd ar y Ddaear yn dod i ben rywbryd ac bydd Allah yn dinistrio popeth. Ond Allah bydd yn penderfynu pryd, a dim ond Allah bydd yn gwybod. Ar y diwrnod hwn bydd pob person sydd wedi byw ar y Ddaear erioed yn cael ei godi o farw’n fyw ac yn cael ei farnu gan Allah. Mae Mwslimiaid yn credu byddan nhw’n aros yn eu beddau tan y diwrnod hwn. Mae nifer o enwau am y diwrnod hwn:

  • Dydd yr Atgyfodiad (yawm al-Qiyamah)
  • Dydd y Farn (yawm ad-din)
  • Yr Awr Olaf (as-sa’a)

Bydd Allah yn cymharu’r gweithredoedd da mae rhywun wedi’i wneud yn ei fywyd â’r gweithredoedd drwg.

quote
A thelir (ffrwyth) ei gweithredoedd yn llawn i bob enaid; a gŵyr Allah yn well na neb am bopeth y maent yn ei wneud.Surah 39:70

Bydd y rhai sydd wedi cyflawni mwy o weithredoedd da nag o rai drwg yn mynd i Janna, neu Baradwys. Mae Janna yn cael ei ddisgrifio fel gardd werdd o flodau ac fel cartref tangnefedd. Does dim salwch, poen na thristwch yn Janna.

quote
Y rhai sydd yn gwrthod ffydd – ni fydd na’u heiddo na’u hepil (niferus) o ddim gwerth iddynt yn erbyn Allah: byddant yn gymdeithion i’r tân, gan fyw ynddo am byth.Surah 3:116

Bydd y rhai sydd wedi cyflawni mwy o weithredoedd drwg nag o rai da yn mynd i Jahannam neu Uffern. Mae’r lle hwn yn llawn dioddefaint corfforol ac ysbrydol.

Mae Mwslimiaid yn credu bod Allah yn maddau, ei fod yn drugarog ac yn dosturiol. Oherwydd hyn, ni fydd pob gweithred ddrwg yn cael ei chosbi. Bydd Allah yn maddau i bobl sy’n edifarhau am eu pechodau ac i bobl sydd wedi gwneud rhywfaint o ddaioni yn eu bywydau, er enghraifft dangos caredigrwydd tuag at bobl eraill.

Er hyn, mae llawer o Fwslimiaid yn credu bod rhai pechodau yn anfaddeuol. Un o’r pechodau hyn yw shirk.

Question

Beth yw’r prif gredoau Mwslimaidd am fywyd ar ôl marwolaeth?

Mae’r gred mewn bywyd ar ôl marwolaeth yn un o’r chwe chred sylfaenol ar gyfer pob Mwslim. Mewn Islam, Allah sy’n penderfynu pryd bydd rhywun yn marw, ac mae’r rhan fwyaf o Fwslimiaid yn credu y byddan nhw’n aros yn eu beddau ar ôl iddyn nhw farw tan Yawm al-din, sef Dydd y Farn. Ar y diwrnod hwnnw, byddan nhw’n cael eu codi o’u beddau ac yn cael eu dwyn o flaen Allah. Bydd Allah yn eu barnu yn ôl sut y gwnaethon nhw fyw eu bywydau ar y Ddaear. Maen nhw’n cyfeirio at y gred hon fel atgyfodiad y corff. Bydd y rhai sydd wedi cyflawni mwy o weithredoedd da nag o rai drwg yn mynd i Janna, neu Baradwys. Mae Janna yn cael ei ddisgrifio fel gardd werdd yn llawn blodau ac fel cartref tangnefedd. Does dim salwch, poen na thristwch yn Janna. Bydd y rhai sydd wedi cyflawni mwy o weithredoedd drwg nag o rai da yn mynd i Jahannam neu Uffern. Mae’r lle hwn yn llawn dioddefaint corfforol ac ysbrydol. Mae Mwslimiaid yn credu bod Allah yn maddau, ei fod yn drugarog ac yn dosturiol. Oherwydd hyn, ni fydd pob gweithred ddrwg yn cael ei chosbi. Bydd Allah yn maddau i bobl sy’n edifarhau am eu pechodau ac i bobl sydd wedi gwneud rhywfaint o ddaioni yn eu bywydau, er enghraifft dangos caredigrwydd tuag at bobl eraill. Er hyn, mae llawer o Fwslimiaid yn credu bod rhai pechodau yn anfaddeuol. Un o’r pechodau hyn yw shirk.