Al-Qadr - rhagordeiniad

Mae Islam yn dysgu bod gan Allah reolaeth lwyr dros bopeth sy’n digwydd. Does dim byd yn gallu digwydd os nad yw wedi’i ganiatáu gan Allah. Y gair Mwslimaidd am y rhagordeiniad hwn yw Al-Qadr.

quote
Ac ni all enaid farw ond drwy ganiatâd Allah. Y tymor sydd yn benodedig fel mewn ysgrifen.Surah 3:145

Fodd bynnag, mae Allah hefyd wedi rhoi ewyllys rydd i bobl. Mae ewyllys rydd yn golygu bod pobl yn gallu dewis rhwng beth sy’n iawn a beth sydd ddim yn iawn, a’u bod nhw’n gyfrifol am eu gweithredoedd. Mae’r bywyd hwn yn ffordd o baratoi ar gyfer y bywyd tragwyddol sydd i ddod, sef akhirah.

Un bywyd sydd gan bobl, a’u cyfrifoldeb nhw yw penderfynu sut maen nhw eisiau byw’r bywyd hwnnw.

Mae cred mewn rhagordeiniad yn gred bwysig sy’n helpu Mwslimiaid i wneud synnwyr o fywyd dynol.

Rhagordeiniad a rhyddid dynol

Mae’r gred Fwslimaidd mewn rhagordeiniad yn codi cwestiynau diddorol am ryddid dynol. Yn syml iawn, nid robot yw dyn. Yr un pryd, mae Mwslimiaid yn credu bod gan Allah gynllun mwy i fodau dynol a bod pob bod dynol yn rhan o’r cynllun hwn.

Insha'Allah

Mae’r ymadrodd Insha'Allah yn cael ei ddefnyddio’n aml gan Fwslimiaid. Mae’n ymadrodd syml sy’n golygu ‘os yw Duw’n ei ewyllysio’. Mae’n dangos y gred Fwslimiaidd nad oes dim byd yn digwydd oni bai bod Allah eisiau iddo ddigwydd, a bod ewyllys Allah yn bwysicach na dim byd arall.