Gràmar - Gnìomh-ainmear, gnìomh-ainmear rùnach agus ainmearan leis an alt test questions

1

An gnìomh-ainmear rùnach: Dè am freagairt a tha ceart?

2

An gnìomh-ainmear rùnach: Dè am freagairt a tha ceart?

3

An gnìomh-ainmear rùnach: Dè am freagairt a tha ceart?

4

Ainmearan leis an alt - cruth sònraichte: Dè am freagairt a tha ceart?

5

Ainmearan leis an alt - cruth sònraichte: Dè am freagairt a tha ceart?

6

Ainmearan leis an alt - cruth sònraichte: Dè am freagairt a tha ceart?

7

Ainmearan leis an alt - cruth sònraichte: Dè am freagairt a tha ceart?

8

Ainmearan leis an alt - cruth sònraichte: Dè am freagairt a tha ceart?

9

Ainmearan leis an alt - cruth sònraichte: Dè am freagairt a tha ceart?

10

Ainmearan leis an alt - cruth sònraichte: Dè am freagairt a tha ceart?