Technegau gwahanu

Hidlo

Rydyn ni’n defnyddio’r dechneg hon i wahanu solid anhydawdd oddi wrth hylif. Fel hyn, gallwn ni wahanu cynnyrch oddi wrth gemegion sydd heb adweithio, sgil gynhyrchion neu hydoddydd.

Mewn un bicer, mae cymysgedd o solid a hylif. Mewn bicer arall, mae twndis hidlo a phapur hidlo ynddo.

Gwahanu solidau anhydawdd

1. Mewn un bicer, mae cymysgedd o solid a hylif. Yn y llall, mae twndis hidlo a phapur hidlo

Anweddu

Pan mae cynnyrch yn cael ei wneud fel hydoddiant, un ffordd o’i wahanu oddi wrth yr hydoddydd yw drwy wneud grisialau. Mae hyn yn golygu anweddu yr hydoddiant i gyfaint llawer llai ac yna gadael iddo oeri. Wrth i’r hydoddiant oeri, mae grisialau’n ffurfio, a gallwn ni gael y rhain drwy hidlo.

Diagram wedi’i labelu o’r cyfarpar sydd ei angen ar gyfer arbrawf anweddu.

Distyllu syml

Mae distyllu’n gwahanu hylif oddi wrth hydoddiant. Er enghraifft, gallwn ni ddefnyddio distyllu syml i wahanu dŵr o heli. Mae’r dull hwn yn gweithio oherwydd mae’r dŵr yn anweddu o’r hydoddiant, ond yna’n cael ei oeri a’i gyddwyso i gynhwysydd arall. Dydy’r halen ddim yn anweddu, felly mae’n aros ar ôl.

Gwahanu hylif oddi wrth hydoddiant

Dŵr hallt yn cael ei wresogi.

Distyllu syml

1. Gwresogi dŵr hallt