Llifogydd yn nalgylchoedd afonydd – CBAC

1

Beth yw dalgylch afon?

2

Beth yw gwahanfa ddŵr?

3

Mae’r gylchred hydrolegol yn system gaeedig. Beth mae hyn yn ei olygu?

4

Beth yw llif trostir?

5

Mae’r broses derfynol o ryddhau’r dŵr mewn dalgylch afon yn allbwn. Edrych ar y dewisiadau isod. Pa un ohonyn nhw sy’n allbwn?

6

Beth mae hydrograff yn ei ddangos?

7

Beth yw ystyr y term 'oediad amser'?

8

Pa ddatganiad isod sy’n un o achosion ffisegol y llifogydd yn Boscastle?

9

Pa un o’r canlynol sy’n ddull peirianneg feddal o amddiffyn rhag llifogydd?

10

Pa grwpiau o bobl fyddai o bosibl yn ffafrio strategaethau peirianneg galed yn hytrach na strategaethau peirianneg feddal er mwyn lleihau’r risg o lifogydd?