Hydrograffiau

Mae hydrograff yn dangos sut mae storm yn effeithio ar afon. Mae hyn yn ein helpu i ddeall patrymau arllwysiad dalgylch afon penodol ac yn ein helpu i ragweld llifogydd a chynllunio mesurau atal llifogydd.

Fel y gweli yn y graff isod, y glawiad brig yw amser y glawiad mwyaf. Yr arllwysiad brig yw’r amser pan mae’r afon yn cyrraedd ei llif uchaf. Mae ychydig o oedi oherwydd ei bod yn cymryd amser i’r dŵr ganfod ei ffordd i’r afon. Mae hyn yn cael ei alw’n oediad amser.

Hydrograff nodweddiadol â siart bar yn dangos dyodiad, a graff llinell o ddŵr ffo.

Mae llif normal (gwaelodol) yr afon yn dechrau codi pan mae dŵr ffo, dŵr daear a dŵr pridd yn cyrraedd yr afon. Mae hyn yn cael ei ddangos ar yr hydrograff fel y fraich esgynnol.

Mae’r fraich ddisgynnol yn dangos bod dŵr yn dal i gyrraedd yr afon ond bod llai a llai ohono. Mae dŵr ffo/arllwysiad yr afon yn cael ei fesur mewn metrau ciwbig yr eiliad. Mae dyodiad yn cael ei fesur mewn mm, sef milimedrau.

Hydrograff Storm.