Fideo-gynadledda

Mae fideo-gynadledda yn golygu defnyddio cyfrifiaduron i ddarparu cyswllt fideo rhwng dau neu fwy o bobl. Yn lle siarad gyda phobl dros y ffôn, mae’n bosibl eu gweld nhw hefyd.

Cyfarpar

Cymeriadau yn cymryd rhan mewn fideo-gynhadledd.

Mae angen y canlynol er mwyn cymryd rhan mewn galwad fideo-gynadledda:

 • cyfrifiadur
 • gwe-gamera
 • microffon (mae’r rhan fwyaf o we-gamerâu yn cynnwys microffon)
 • seinyddion
 • mynediad i ryngrwyd band eang
 • meddalwedd fideo-gynadledda

Mae’n bosibl prynu peiriant fideo-gynadledda arbennig ar gyfer y diben hwn.

Manteision fideo-gynadledda

 • Mae’n bosibl cynnal cyfarfodydd heb adael y swyddfa.
 • Mae’n bosibl lleihau costau teithio a’r amser y mae’n ei gymryd i deithio.
 • Mae’n bosibl galw cyfarfodydd ar unwaith ar gyfer pobl ym mhob cwr o’r byd heb lawer o rybudd.
 • Gall cynrychiolwyr gymryd rhan mewn cyfarfodydd hyd yn oed os nad ydynt yn gallu bod yno’n bersonol.

Anfanteision fideo-gynadledda

 • Efallai nad yw mor gynhyrchiol â thrafodaeth o gwmpas y bwrdd.
 • Efallai y bydd angen i ddogfennau cyfrinachol gael eu gweld a’u llofnodi’n bersonol.
 • Bydd adegau bob amser pan mae angen i bobl gyfarfod wyneb yn wyneb.