Cynnyrch o ansawdd gwell

  • Dylai cynnyrch sy’n cael eu gwneud â chyfrifiadur fod o well ansawdd nag o’r blaen. Er enghraifft, mae cyrff ceir yn cael eu weldio’n fwy cywir gan robotiaid na gan bobl.
  • Nid yw robotiaid yn blino, felly mae ansawdd y gwaith yn gyson.
  • Mae peiriannau sy’n cael eu rheoli gan gyfrifiadur yn fwy dibynadwy na’r rhai sy’n cael eu rheoli gan bobl.
  • Ffurfiau bychain – mae maint llawer o eitemau trydanol, fel ffonau symudol a chamerâu fideo, wedi mynd yn llawer llai oherwydd datblygiadau ym maes technoleg.