Sut mae TGCh wedi arwain at newid mewn patrymau gwaith

Mae technoleg gwybodaeth wedi arwain at lawer o newidiadau yn y ffordd rydyn ni’n gweithio, lle rydyn ni’n gweithio a hyd yn oed pryd rydyn ni’n gweithio. Mae wedi cael effaith anhygoel ar ein gwaith.

Heddiw, mae cwsmeriaid yn disgwyl i hyd yn oed y busnesau lleiaf gael gwefan broffesiynol, llawn gwybodaeth. Mae busnesau sydd heb symud gyda’r oes a dal i fyny â’r datblygiadau ym maes cyfathrebu a TGCh wedi rhoi eu hunain dan anfantais.

Erbyn hyn mae’n gyffredin i hysbysebion gynnwys cyfeiriad gwe yn ogystal â rhif ffôn, neu hyd yn oed yn lle rhif ffôn.

Effaith ar gyflogaeth

Mae cyflwyno technoleg gwybodaeth wedi achosi rhywfaint o ddiweithdra, er enghraifft:

  • dim ond llond llaw o staff sydd eu hangen mewn warysau sy’n cael eu rheoli gan gyfrifiadur
  • mae robotiaid sy’n cael eu rheoli gan gyfrifiadur yn gyffredin ar linellau cynhyrchu erbyn hyn, ac yn cymryd lle pobl
  • mae sgiliau traddodiadol gweithwyr yn y diwydiant argraffu wedi mynd yn henffasiwn erbyn hyn
  • mae rhai swyddi wedi diflannu gan fod modd gwneud y gwaith yn awtomataidd erbyn hyn, er enghraifft, marcio papurau arholiad dewis lluosog

Er hyn, mae’n deg dweud bod datblygu technoleg gwybodaeth wedi arwain at lawer o swyddi newydd megis technegwyr cyfrifiadurol, rhaglenwyr, cynllunwyr gwefannau a dadansoddwyr systemau.

Dysgu yn y gwaith

Mae TG yn fwy tebygol o fod wedi newid gwaith rhywun yn hytrach nag achosi i rywun golli ei waith. Mewn ambell broffesiwn mae pobl wedi gorfod cael eu hailhyfforddi i ddefnyddio technoleg fodern:

  • Erbyn hyn mae ysgrifennydd/ysgrifenyddes yn defnyddio prosesydd geiriau, nid teipiadur.
  • Mae asiantaethau teithio’n trefnu gwyliau drwy gyfrifiadur, nid dros y ffôn neu drwy lythyr.
  • Mae bancio dros y ffôn wedi golygu bod llawer o staff banc erbyn hyn yn gweithio dros y ffôn o flaen cyfrifiadur, ac nid mewn cangen, y tu ôl i gownter.
  • Mae dat-sgilio wedi digwydd, hynny yw, colli sgiliau. Mae rhai swyddi lle’r oedd angen lefel uchel o sgiliau yn y gorffennol yn haws i’w gwneud erbyn hyn. Er enghraifft, gall gweithwyr argraffu ddefnyddio meddalwedd cyhoeddi bwrdd gwaith i osod eu gwaith heddiw.
  • Erbyn hyn mae dylunwyr yn defnyddio meddalwedd CAD yn hytrach na phapur a phensel ar fwrdd lluniadu.