Shopping - CCEA test questions

1

Read the following sentences and choose the correct word / phrase to fill the gap.

Léigh na habairtí seo a leanas agus roghnaigh an focal / frása cuí chun na bearnaí a líonadh.

Déanann a lán daoine a gcuid siopadóireachta _____ na laethanta seo.

2

Nuair a théim go siopa éadaí, de ghnáth ceannaím _____.

3

Is fearr le mo dheirfiúr siopadóireacht a dhéanamh ar líne mar síleann sí go bhfuil sé _____.

4

Ceannaím stéig, feoil agus sicín sa _____.

5

_____ bronntanas do mo chara nuair a rachaidh mé go Béal Feirste ag an deireadh seachtaine.

6

Is féidir leat _____ a cheannach i siopa glasraí.

7

Is maith le mo mháthair dul ag siopadóireacht __________.

8

Nuair a bhím ar laethanta saoire, ceannaím _____do mo ghaolta sa bhaile.

9

Ní bhíonn a lán siopaí _____.

10

Chuaigh Áine go hoifig an phoist agus cheannaigh sí ______.