Buaidh a' chogaidh aig an taigh - an comann-sòisealta agus cultar

Dealbh de loidhne-tìm air a’ chuspair A’ Chiad Chogadh Mòr, Buaidh a’ chogaidh aig an taigh: an comann-sòisealta