Prepositions - CCEA

1

Read the following sentences and choose the correct word/phrase to fill the gap.

Léigh na habairtí seo a leanas agus roghnaigh an focal/frása ceart chun na bearnaí a líonadh.

Tabhair an litir ______.

2

Bim gnóthach _____ go hóiche.

3

Beidh mé ar ais _____ dheireadh an lae.

4

Chaith sé seachtain _____ i gCiarraí.

5

Chuir mé plataí _____ chófra.

6

Chuir mé páistí amach as an _____.

7

Thit cuid den chrann ar an _____.

8

Rinne mé smidiriní _____.

9

Thug mé bia _____.

10

Bhí sé ina seasamh _____.