Hawliau dynol a chyfiawnder cymdeithasol (Cristnogaeth) test questions

1

Beth yw hawliau dynol?

2

Beth yw cyfiawnder cymdeithasol?

3

Sut byddai Cristnogion yn gallu hybu hawliau dynol?

4

Pa fath o gariad yw cariad ‘agape’?

5

Beth yw diwinyddiaeth rhyddhad?

6

Beth mae urddas bywyd dynol yn ei olygu i Gristnogion?

7

Beth yw sensoriaeth y wasg?

8

Sut byddai rhai Cristnogion yn dewis mynegi eu crefydd?

9

Beth yw ystyr eithafiaeth?

10

Beth yw eithafiaeth grefyddol?