Rhyddid mynegiant crefyddol

Mae mynegiant crefyddol yn cyfeirio at y gwahanol ffyrdd mae pobl yn dewis mynegi eu cred i bobl eraill. Mae pobl yn gwneud hyn drwy wisgo dillad penodol neu drwy arddangos symbolau.

Yn aml iawn mae pobl yn dewis mynegi eu crefydd dim ond er mwyn gadael i bobl eraill wybod i ba grefydd maen nhw’n perthyn. Mae rhai credinwyr Cristnogol yn gwisgo croes ar gadwyn am eu gyddfau, ac mae rhai Catholigion yn gwisgo llaswyr/gleiniau rosari.

Menyw yn gwisgo croes Gristnogol fel symbol crefyddol. Wedi ei gwisgo yn anffurfiol.

Mae rhyddid mynegiant crefyddol hefyd yn gallu bod yn rhan o genhadaeth lle mae pobl yn efengylu, hynny yw, pan mae rhywun yn lledaenu gair y ffydd mewn ymdrech i gael pobl i droi at eu crefydd. Mae rhai pobl yn dewis gwneud hyn oherwydd bod rhannau penodol o’r Beibl fel petaent yn hybu hyn:

quote
A dywedodd wrthynt, “Ewch i’r holl fyd a phregethwch yr Efengyl i’r greadigaeth i gyd”.Marc 16:15