Urddas bywyd dynol

Mae Cristnogion yn credu bod bywyd dynol yn gysegredig, yn unigryw ac wedi ei roi gan Dduw. Maen nhw hefyd yn credu bod pob bod dynol wedi cael ei greu ar ddelw Duw.

quote
Dywedodd Duw, "Gwnawn ddyn ar ein delw, yn ôl ein llun ni, i lywodraethu ar bysgod y môr, ar adar yr awyr, ar yr anifeiliaid gwyllt, ar yr holl ddaear, ac ar bopeth sy’n ymlusgo ar y ddaear."Genesis 1:26-27

Mae Cristnogion yn credu bod hyn yn golygu bod llawer o nodweddion Duw i’w gweld hefyd mewn pobl. O ganlyniad, maen nhw’n credu bod angen dangos parch ac urddas at bob bod dynol.

Mae’r gred bod pob bod dynol yn arbennig i’w gweld mewn dogfen o’r enw Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol. Mae’r Datganiad yn amlinellu’r gwahanol hawliau y dylai pob bod dynol eu cael.

curriculum-key-fact
Mae cyfiawnder cymdeithasol yn cyfeirio at y cyfleoedd a’r adnoddau teg neu gyfartal mewn cymdeithas.