Manteision defnyddio TGCh mewn arbrofion gwyddonol

Dulliau mwy effeithlon o logio data

Mae arbrofion sy’n defnyddio cyfarpar logio data yn gallu:

 • cymryd darlleniadau cywir iawn
 • cael eu gadael heb fod angen pobl o’u cwmpas
 • cael eu gosod i gymryd darlleniadau dros gyfnod hir, er enghraifft, darlleniadau tymheredd bob awr bob diwrnod
 • cael eu gosod i gymryd llawer o ddarlleniadau mewn cyfnod byr
 • cael eu defnyddio pan mae risg o ran diogelwch, er enghraifft, oerfel neu wres eithafol

Prosesu a chyflwyno canlyniadau’n well

 • Mae’n bosibl prosesu’r data sy’n cael eu casglu o’r arbrawf gwyddonol drwy ddefnyddio meddalwedd arbenigol neu eu rhoi mewn taenlen.
 • Mae’n bosibl cynhyrchu graffiau llinell, graffiau olwyn neu graffiau bar.
 • Mae’n bosibl arddangos tabl gwerthoedd.
 • Mae’n bosibl allforio y gwerthoedd i becyn cyhoeddi bwrdd gwaith (CBG).
 • Mae’n bosibl ychwanegu testun i egluro’r arbrawf a’r canlyniadau sy’n cael eu dangos.
 • Mae’n bosibl mewnforio clipluniau i roi amlinelliad gweledol a dangos yr arbrawf.
 • Yna mae’n bosibl cadw’r adroddiad a’i ddosbarthu’n eang mewn gwahanol ffyrdd, er enghraifft ebost, post neu ffacs.
Arbrawf dadansoddi pridd yn defnyddio planhigion a chyfrifiadur personol. Mae data’n cael eu harddangos ar y sgrin.