Enghraifft o logio data

Mae’r enghraifft hon yn pennu pa mor gyflym mae dŵr yn oeri o’r berwbwynt.

  1. Mae synhwyrydd tymheredd yn cael ei roi yn yr hylif.
  2. Mae’r synhwyrydd wedi’i gysylltu â blwch rhyngwyneb sydd wedi’i gysylltu â’r cyfrifiadur.
  3. Mae’r feddalwedd logio data yn cael ei gosod i gymryd darlleniadau bob 30 eiliad (cyfwng amser) am 25 munud (cyfnod logio).
Arbrawf dŵr berwedig yn defnyddio rhyngwyneb cyfrifiadurol i gofnodi canlyniadau.Arbrawf i gofnodi dŵr yn oeri
Graff yn dangos canlyniadau cromlin oeri.Cromlin oeri – enghraifft o graff wedi’i greu drwy logio data

Fel arfer, bydd y feddalwedd logio data yn storio’r darlleniadau mewn tabl. Mae’n bosibl dadansoddi’r data yn nes ymlaen gan ddefnyddio offer graffiau.

Graff y byddai’n bosibl ei ddefnyddio yn yr arbrawf hwn yw graff cromlin oeri. Mewn graff fel hyn byddai amser ar yr echelin X a thymheredd ar yr echelin Y. Byddai cromlin yn cael ei llunio i gynrychioli pa mor gyflym y gwnaeth y dŵr oeri.