Rôl synwyryddion wrth reoli

Mae synwyryddion yn cael eu defnyddio i fesur meintiau ffisegol, er enghraifft tymheredd, golau, gwasgedd, sain a lleithder. Maen nhw’n anfon signalau i’r prosesydd. Er enghraifft:

  • mae’n bosibl y bydd gan system larwm diogelwch synhwyrydd isgoch sy’n anfon signal pan fydd y paladr yn cael ei dorri
  • gallai synhwyrydd sy’n sensitif i wres sydd wedi’i osod yng nghornel ystafell synhwyro presenoldeb rhywun
  • byddai’n bosibl defnyddio synwyryddion tymheredd i reoli’r gwres mewn adeilad mawr
  • mae synwyryddion magnetig yn cael eu defnyddio i ganfod metel ac mae’n bosibl eu gosod mewn ffyrdd i fonitro llif traffig
Esboniad o synwyryddion rheoli traffig o dan y ddaear sy’n defnyddio maes electromagnetig.

Mae meintiau ffisegol eraill y mae’n bosibl eu trosglwyddo’n syth i brosesydd y cyfrifiadur yn cynnwys:

  • glawiad/lefelau dŵr
  • lefel ymbelydredd
  • lefel pH
  • lefel ocsigen

Trosi analog i ddigidol

Mae data fel gwasgedd, golau a thymheredd yn ddata analog. Rhaid i gyfrifiaduron gael data digidol.

Mae angen blwch rhyngwyneb neu drawsnewidydd analog i ddigidol (ADC) er mwyn trosi data analog y synwyryddion yn ddata digidol y gall y cyfrifiadur eu prosesu.