Iomairtean airson cur às do thràillealachd

1

Cò bh’ ann a’ William Wilberforce?

2

Carson a bha daoine a bha an aghaidh tràillealachd airson cur às do mhalairt thràillean seach cur às dhan h-uile seòrsa tràillealachd?

3

Cuin a chuir William Wilberforce a’ chiad Bhile aige chun na Pàrlamaid airson cur às do mhalairt nan tràillean?

4

Ciamar a sheall mòr-shluagh Bhreatainn gun robh iad an aghaidh malairt nan tràillean toiseach nan 1790an?

5

Dè rinn John Newton dhan fheadhainn a bha airson cur às do thràillealachd?

6

Cò bh’ ann an Granville Sharp?

7

Ciamar a chuidich Josiah Wedgewood feadhainn a bha airson cur às do thràillealachd?

8

Dè rinn Thomas Clarkson dhan fheadhainn a bha airson cur às do thràillealachd?

9

Carson a bha e doirbh do dhaoine a bha an aghaidh tràillealachd toirt air a’ Phàrlamaid cur às do mhalairt nan tràillean?

10

Ciamar a thug Ar-a-mach na Frainge buaidh air cur às do mhalairt nan tràillean?

11

Cuin a chuir a’ Phàrlamaid às do mhalairt nan tràillean?