Taic bhon Riaghaltas

An dèidh do Bhreatainn cur às do mhalairt nan tràillean ann an 1807, bha 'Muir-fheachd Afraga an Iar' de Chabhlach Rìoghail Bhreatainn ag obair sa Chuan Atlantaig a' feuchainn ri stad a chur air malairt nan tràillean. Shoidhnig Breatainn aontan an aghaidh tràillealachd cuide ri mòran riaghladairean Afraganach.

Taic sa phàrlamaid

Bha Buill Pàrlamaid ainmeil mar am Prìomh Mhinistear, William Pitt the Younger, agus Charles James Fox a' cur an taic an ìre mhath ri Wilberforce agus an iomairt airson cur às do thràillealachd.

Bha am BP Sir William Dolben a' cur taic ri leasachadh na pàrlamaid agus ri cur às do thràillealachd. Le taic bho dhaoine eile a bha airson cur às do thràillealachd, chuir Dolben bile air adhart ann an 1788 gus riaghailtean a chur an sàs a thaobh an t-suidheachaidh air bòrd bhàtaichean thràillean. Chaidh a chur an gnìomh san lagh le mòr-chuid mhòr.

Taic taobh a-muigh na pàrlamaid

A rèir na cùis-lagha Knight vs Wedderburn (1788) ann an Dùn Èideann, chaidh a ràdh nach robh tràillealachd a' tighinn a rèir Lagh Alba.

Bha timcheall air 300,000 neach ann am Breatainn a' seachnadh siùcar a chaidh fhàs le tràillean tràth sna 1790an. Chaidh reic siùcar às na h-Innseachan suas a dheich uiread aig an àm sin.

Sgrìobh daoine a bha an aghaidh tràillealachd litrichean dhan phàrlamaid agus chuir iad tagraidhean a-steach.

San earrach 1792 bha faireachdainn mhòr ann am Breatainn an aghaidh malairt nan tràillean. Dìreach ann am beagan sheachdainean thàinig 519 de thagraidhean dhan phàrlamaid airson cur às do mhalairt nan tràillean. Bha còrr is 390,000 air an ainm a chur riutha.

An t-obair-chlas agus boireannaich an aghaidh tràillealachd