Future tense

1

Read the following sentences and choose the correct word/phrase to fill the gap.

Léigh na habairtí seo a leanas agus roghnaigh an focal/frása ceart chun na bearnaí a líonadh.

_______ cupán tae maidin amárach.

2

______ mé ar scoil ar an bhus amárach.

3

_____ mo chairde ag an chlub oíche.

4

_____ an fhuinneog ar maidin.

5

______ sí peil ag an deireadh seachtaine.

6

_____ mé éadaí san ionad siopadóireachta inniu.

7

______ tú airgead do do chara?

8

_____ mé go luath maidin amárach.

9

_____ tú an chistin i ndiadh an dinnéir anocht?

10

_____ bruscar ar na sráideanna.