Taith bywyd (Cristnogaeth) test questions

1

Beth yw defodau newid byd?

2

Symbol o beth yw’r dŵr mewn bedydd?

3

Ar ddiwedd y seremoni fedyddio, beth mae'r rhieni bedydd yn ei gael yn aml?

4

Pwy sy'n cynnal gwasanaeth conffyrmasiwn fel arfer?

5

Ble mae Bedydd Credinwyr yn digwydd fel arfer?

6

Ble cafodd Iesu ei fedyddio?

7

Beth sy’n digwydd mewn Cymun Bendigaid?

8

Yn ôl seremoni briodas Gristnogol, pa mor hir ddylai priodas Gristnogol barhau?

9

Pam mae'n rhaid i gofrestrydd fod yn bresennol mewn seremoni briodas?

10

Symbol o beth yw’r modrwyau mewn seremoni briodas Gristnogol?