Priodas

Priodferch ar fin priodi mewn capel
Priodferch ar fin priodi mewn capel

I Gristnogion, priodas yw uno un dyn ac un ddynes i ffurfio un corff mewn cariad ac ymrwymiad.

Mae priodas Gristnogol yn digwydd ym mhresenoldeb offeiriad neu weinidog sy'n cynrychioli presenoldeb Duw, yn arwain y cwpl i fynegi eu hymrwymiad i'w gilydd drwy gymryd addunedau, ac yn bendithio eu hundod.

Gan fod priodas yn uno dau unigolyn yn gyfreithiol, hyd yn oed mewn eglwys, rhaid i gofrestrydd fod yn bresennol i sicrhau bod y gofrestr briodas yn cael ei llofnodi'n briodol ac yn gyfreithlon..

Mae gan lawer o offeiriaid neu weinidogion drwyddedau fel cofrestrwyr, felly os yw'r rhain yn arwain seremoni briodas, does dim angen cofrestrydd arall.

Er bod rhai pethau'n amrywio rhwng gwasanaethau priodas gwahanol enwadau Cristnogol, mae'r nodweddion canlynol yn gyffredin:

  • mae'r cwpl yn cyfarfod ym mhresenoldeb gweinidog, yn aml mewn eglwys neu fan addoli
  • mae darlleniadau o'r Beibl yn digwydd
  • mae'r priodfab a'r briodferch yn dweud eu haddunedau priodas
  • mae'r priodfab a'r briodferch yn aml yn cyfnewid modrwyau fel arwydd o'u cariad diddiwedd
The exchanging of rings in a Christian Marriage Ceremony.

I Gatholigion ac i Gristnogion Uniongred, mae presenoldeb offeiriad neu weinidog yn hanfodol er mwyn i'r briodas fod yn ddilys. I lawer o enwadau Cristnogol eraill, cariad a bwriad y cwpl sy'n bwysig ac unig rôl y gweinidog yw goruchwylio'r seremoni.

Priodas o’r un rhyw

Tan yn ddiweddar, dim ond partneriaeth sifil oedd ar gael i gyplau o’r un rhyw. Fodd bynnag, mae cyfraith y DU eisoes wedi newid i roi hawliau priodas cyfartal iddyn nhw, er nad ydyn nhw fel arfer yn cael priodi mewn eglwys o hyd.

Symboliaeth ac addunedau

Mae priodi yn yr Eglwys yn bwysig i Gristnogion, gan eu bod yn credu bod Duw yn bresennol i fendithio'r briodas.

Mae'r briodferch yn gwisgo gwisg wen sy'n symbol o burdeb. Mae’n draddodiadol i gwpl aros nes eu bod nhw wedi priodi cyn cael rhyw.

Mae cyfnewid modrwyau'n symbol o gariad bythol gan fod y fodrwy'n gylch parhaus heb ddiwedd.

curriculum-key-fact
Y rheswm pam mae modrwyau priodas yn cael eu gwisgo ar y trydydd bys yw am fod gwythïen yn mynd o'r bys hwn yn syth i'r galon.
quote
I’th gadw a’th gynnal o’r dydd hwn ymlaen; er gwell, er gwaeth, er cyfoethocach, er tlotach, yn glaf ac yn iach, i’th garu a’th ymgeleddu, tra byddwn ni’n dau bywAddunedau priodas Cristnogol traddodiadol
Move on to Test
next