Conffyrmasiwn

Mae Conffyrmasiwn yn digwydd yn hwyrach mewn bywyd, yn aml yn ystod yr arddegau, ac mae'n cael ei ystyried yn ymrwymiad personol i'r ffydd cafodd y baban ei fedyddio iddi.

Mae nodweddion y seremoni'n cynnwys:

  • esgob sy'n cynnal y conffyrmasiwn fel arfer
  • mae'r ymgeiswyr yn adnewyddu addewidion bedydd neu'n dweud Credo'r Apostolion
  • mae'r esgob yn gweddïo am i roddion yr Ysbryd Glân ddod i'r ymgeiswyr
  • mae'r esgob yn rhoi ei law ar ben pob ymgeisydd ac yn yr Eglwys Gatholig bydd weithiau yn eneinio talcen pob ymgeisydd ag olew sanctaidd
  • weithiau mae cusan heddwch, cyfarchiad Cristnogol traddodiadol, yn cael ei chyfnewid

Y gred yw bod conffyrmasiwn yn cryfhau ffydd yr ymgeisydd a'i ymrwymiad i'r Eglwys. Mae rhai Cristnogion yn derbyn enw ychwanegol yn ystod y conffyrmasiwn.

Mae Anglicanwyr, er enghraifft aelodau'r Eglwys yng Nghymru, Methodistiaid a Chatholigion i gyd yn cynnal seremonïau conffyrmasiwn.

I'r eglwysi hyn, mae conffyrmasiwn yn galluogi'r ymgeisydd i ddod yn aelod llawn o'r eglwys a derbyn Cymun Bendigaid.

Mae'n weithred symbolaidd sy'n rhoi cyfle i'r unigolyn sydd wedi'i fedyddio wneud datganiad aeddfed o'i ffydd.

Pan fydd Cristion yn derbyn conffyrmasiwn, mae'n credu ei fod/ei bod yn derbyn rhodd yr Ysbryd Glân. Mae'r Beibl yn sôn am yr Ysbryd Glân yn llenwi'r apostolion a'r dilynwyr eraill ar ddiwrnod y Pentecost, gan eu galluogi i siarad ieithoedd tramor nad oedd pobl o'u cwmpas yn eu deall.

quote
Ar ddydd cyflawni cyfnod y Pentecost yr oeddent oll ynghyd yn yr un lle, ac yn sydyn fe ddaeth o'r nef sŵn fel gwynt grymus yn rhuthro, ac fe lanwodd yr holl dŷ lle'r oeddent yn eistedd. Ymddangosodd iddynt dafodau fel o dân yn ymrannu ac yn eistedd un ar bob un ohonynt; a llanwyd hwy oll â'r Ysbryd Glân, a dechreusant lefaru â thafodau dieithr, fel yr oedd yr Ysbryd yn rhoi lleferydd iddynt.Actau 2:1-5
curriculum-key-fact
Mae conffyrmasiwn yn arwydd o aelodaeth lawn o'r gymuned Gristnogol.