Ewcharist a Chymun

Sacrament yw'r Cymun, ac mae bron bob Cristion yn ei dderbyn. Dyma enwau eraill arno:

  • Cymun Bendigaid
  • offeren
  • swper yr Arglwydd
  • litwrgi dwyfol

Dydy Cristnogion ddim yn dweud eu bod nhw’n 'gwneud' neu'n 'cynnal' y Cymun - maen nhw'n ei ddathlu. Mae hyn yn golygu, mewn rhai eglwysi Saesneg, mai teitl y sawl sy'n arwain y seremoni yw'r gweinydd, hynny yw, rhywun sy'n dathlu.

quote
1 Corinthiaid 11:23-26Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr Arglwydd yr hyn hefyd a draddodais i chwi: i'r Arglwydd Iesu, y nos y bradychwyd ef, gymryd bara; ac wedi iddo ddiolch, fe'i torrodd, a dweud, “Hwn yw fy nghorff, sydd er eich mwyn chwi. Gwnewch hyn er cof amdanaf.” Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan, ar ôl swper, gan ddweud, “Y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn, bob tro yr yfwch ef, er cof amdanaf.” Oherwydd bob tro y byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr Arglwydd, hyd nes y daw.

Mae'r Ewcharist/Cymun yn ail-greu'r Swper Olaf, y pryd bwyd olaf i Iesu Grist ei rannu â'i ddisgyblion cyn cael ei arestio, ac yn y pen draw, ei groeshoelio. Yn ystod y pryd, bwytodd Iesu fara a gwin a dywedodd wrth ei ddisgyblion am wneud yr un peth er cof amdano.

Y Swper Olaf gan Leonardo da Vinci yn ffreutur Lleiandy Santa Maria delle Grazie.
Llun o Iesu Grist yn cynnal y Swper Olaf gyda'i ddisgyblion
Question

Beth mae Cristnogion yn ei olygu wrth ‘Ewcharist’ neu’r 'Cymun'?

Ewcharist/Cymun yw'r term sy'n cael ei ddefnyddio i ddisgrifio gwasanaeth Cristnogol sy'n coffáu'r Swper Olaf. Yn ystod y gwasanaeth, mae bara a gwin yn cael eu cysegru a'u bwyta. Enw arall ar yr Ewcharist yw'r Cymun Bendigaid.