Bedydd

Mae bedydd wedi bod yn ffordd symbolaidd o ymuno â'r Eglwys ers dechrau Cristnogaeth. Mae dŵr yn cael ei ddefnyddio mewn bedydd, ac mae'n symbol o olchi pechod i ffwrdd a dechrau bywyd newydd.

Cafodd Iesu ei fedyddio gan ddyn o'r enw Ioan oedd yn pregethu i bobl am faddeuant, oherwydd roedd eisiau helpu pobl i newid eu bywydau. Dechreuodd pobl glywed am Ioan, a bydden nhw’n teithio o bell i glywed ei bregethau a chael eu bedyddio ganddo. Mae Cristnogion yn credu, wrth iddo fedyddio Iesu, bod yr awyr wedi agor a'r Ysbryd Glân wedi dod i lawr ar ffurf colomen a glanio ar Iesu.

quote
Yn y dyddiau hynny daeth Iesu o Nasareth Galilea, a bedyddiwyd ef yn afon Iorddonen gan Ioan. Ac yna, wrth iddo godi allan o'r dŵr, gwelodd y nefoedd yn rhwygo'n agored a'r Ysbryd fel colomen yn disgyn arno. A daeth llais o'r nefoedd: "Ti yw fy Mab, yr Anwylyd; ynot ti yr wyf yn ymhyfrydu.""Marc 1:9-11
curriculum-key-fact
Roedd Ioan Fedyddiwr yn bregethwr adnabyddus, a bedyddiodd Iesu yn oedolyn yn afon Iorddonen.

Defodau newid byd yw seremonïau sy'n nodi newid o un rhan o fywyd unigolyn i ran arall. Mae defodau newid byd yn helpu Cristnogion i gadarnhau eu ffydd a'i rannu â phobl eraill.

Mae'r sacramentau canlynol yn ddefodau newid byd pwysig yn y ffydd Gristnogol: