Daily routine - CCEA test questions

1

Read the following sentences and choose the correct word / phrase to fill the gap.

éigh na habairtí seo a leanas agus roghnaigh an focal / frása ceart chun na bearnaí a líonadh.

Gach maidin, scuabaim ________.

2

Ní théim ar scoil ______________.

3

Gach oíche, caithim cúpla ________ an chloig ag déanamh m’obair bhaile.

4

Sula dtéim ar scoil gach lá, ithim ____________.

5

Deir mo chara Éamonn gur mhaith leis _________ ar scoil gach lá.

6

________________ mo thuismitheoirí ón Luan go dtí an Aoine gach seachtain.

7

___________ le ceol go minic ar mo bhealach chun abhaile ar an bhus.

8

________________ le mo chairde ar na meáin shóisialta gach lá.

9

Gach lá sa Ghaeltacht, ___________ sa rang damhsa.

10

Gach Domhnach, _________ mo theaghlach amach go bialann fá choinne béile.