Leughadh

Ceistean

Seo deich ceistean. Leugh an earrann agus freagair na ceistean.

Question

Carson a tha Seonag NicShimidh na h-annas do mhòran?

Tha i ag obair mar neach-togail.

Tha am facal annas a' toirt dhuinn stiùireadh airson a' cheist seo a fhreagairt. Le sin, bidh sinn a' coimhead airson fiosrachadh bhon earrainn a tha gu math faisg air an fhacal seo.

Question

Dè a tha annasach mun rud a tha i a' dèanamh?

'S e fireannaich a tha anns a' mhòr-chuid sa ghnìomhachas seo.

Question

Dè tha a' toirt toileachas dhi?

A bhith a' togail thaighean, oifisean agus bùthan.

Tha am facal toilichte san earrainn a' toirt stiùireadh gu bheil am freagairt faisg.

Question

Carson a tha Seonag air a bhith a' siubhal na dùthcha fad bhliadhnaichean?

Tha i air a bhith a' sireadh obair air làraichean togail.

Tha am facal sireadh san earrainn a' toirt stiùireadh gu bheil am freagairt faisg.

Question

Tha Seonag air a bhith ag obair anns a h-uile seòrsa aimsir. Ainmich ceithir seòrsachan aimsir bhon earrainn.

Fliuch, fuar, grian agus dìle.

Question

Cò na caraidean dlùth aig Seonag?

Fòn-làimhe, cù agus GPS.