Perimedr

Perimedr siâp yw'r pellter o amgylch y tu allan.

Mae'n hyd felly mae'n cael ei fesur mewn mm, cm, m, km neu unrhyw uned arall o hyd.

Question

Cyfrifa berimedr y triongl hwn:

Triongl ag ochrau 9 mm, 7 mm, a 6.5 mm

Adia hydoedd yr holl ochrau:

9 mm + 6.5 mm + 7 mm = 22.5 mm

Question

Cyfrifa berimedr y petryal hwn:

Petryal ag ochrau 14 cm a 5 cm
  1. Llenwa hydoedd yr ochrau sydd ar goll: 14 cm a 5 cm
  2. Adia hydoedd yr holl ochrau: 14 cm + 5 cm + 14 cm + 5 cm = 38 cm
Question

Cyfrifa berimedr y siâp L hwn:

Siâp L ag ochrau 10 m, 3 m, 6 m, a 6 m

1. Cyfrifa hydoedd yr ochrau sydd ar goll:

Siâp L ag ochrau 10 m, 3 m, 6 m, 6 m, a 4 m

Cyfanswm uchder y siâp yw 10 m, mae tynnu 6 m yn ein gadael â hyd yr ochr sydd ar goll sef 4 m.

Siâp L ag ochrau 10 m, 3 m, 6 m, 6 m, a 9 m

Mae'r cyfanswm lled ar goll – mae hwn wedi cael ei rannu yn 3 m a 6 m. Trwy eu hadio byddwn ni'n darganfod bod yr ymyl sydd ar goll yn 9 m.

2. Adia'r holl hydoedd:

3 m + 6 m + 6 m + 4 m + 9 m + 10 m = 38 m

Question

Mae ffensys yn cael eu gwerthu fesul panel 2 m sy'n costio £30 yr un. Faint fyddai'n costio i ffensio'r cae hwn?

Siâp ag ochrau 14 m, 7 m, 20 m, a 5 m

Cyfrifa'r perimedr: 5 m + 14 m + 7 m + 20 m = 46 m

Cyfrifa sawl uned o ffens sydd eu hangen: 46 m ÷ 2 m = 23

Cyfrifa faint y bydd 23 panel yn costio: 23 × £30 = £690