Beth yw cerdd rydd?

Mae nifer o’r cerddi sydd ar y cwrs TGAU yn gerddi rhydd. Gall y cerddi rhydd fod ar sawl mesur a gall bob un edrych yn wahanol. Yr hyn sy’n eu gwneud yn wahanol i’r cerddi caeth yw does dim cynghanedd ynddyn nhw.

Mae’n bosib i gerdd rydd ddilyn strwythur mesur penodol, er enghraifft soned neu rigwm. Mae hyn yn golygu bod gan y mesur reolau penodol sy’n rhaid i’r bardd eu dilyn. Yn ogystal, mae’n bosib i gerdd fod yn benrhydd sy’n golygu nad oes angen i’r bardd ddilyn unrhyw reolau penodol ac y gall addasu sillafau, odl, llinellau a phenillion.

Byddwn ni’n edrych ar bedwar mesur rhydd:

  • mydr ac odl
  • soned
  • rhigwm
  • penrydd