Ceistean

San diagram gu h-ìosal feumaidh am pàtran le 1 triantan 3 slatan. Feumaidh am pàtran le 2 thriantan 5 slatan.

Series of rod triangles in groups, increasing from 1 to 5

Feuch am freagair thu na ceistean seo a' cleachdadh an diagram gu h-àrd.

Question

Lìon an clàr airson an àireamh shlatan a dh'fheumas tu airson diofar àireamhan thriantan.

Àireamh thriantan (T)123456
Àireamh shlatan (S)35

Bu chòir gur e seo a bhiodh san dara loidhne dhen chlàr: 3, 5, 7, 9, 11, 13.

Àireamh thriantan (T)123456
Àireamh shlatan (S)35791113

Question

Sgrìobh foirmle airson an àireamh shlatan, S, a dh'fheumas sinn ann am pàtran le T thriantan.

Tha R a' dol suas 2 gach turas. Tha seo a' tòiseachadh an fhoirmle le Ò = 2T, ach gus an obraich am foirmle seo airson àireamh sam bith de thriantain, feumaidh sinn 1 a chur-ris.

Mar sin 's e am foirmle:

S = 2T + 1

Question

Cia mheud slat a dh'fheumas sinn airson pàtran le 12 triantan?

Ò = 2 \times 12 + 1 = 25\,slatan

Question

Cia mheud triantan a th' ann am pàtran a tha a' cleachdadh 49 slatan?

49 = 2T + 1

2T = 48

T = 24

Feumaidh sinn 24 triantain.