Luachaich abairt/foirmle

Lorgaidh sinn luach abairt nuair a bhios fios againn air luachan x, y, msaa.

Mus tòisich sinn, feumaidh sinn cuimhneachadh air CÒRICT: an t-òrdugh anns am bi sinn a' dèanamh obrachaidhean.

CÒRICT = Camagam, Òrdugh, Roinn, Iomadaich, Cuir-ris, Thoir-air-falbh

Question

Lorg luach 3x + 5y nuair a tha x = 2 agus y = -1.

Gus luach abairt obrachadh a-mach, feumaidh sinn na luachan a th' againn airson x agus y ionadachadh gu 3x + 5y.

3x + 5y

 = 3 \times 2 + 5 \times ( - 1)

Cuimhnich gu bheil CÒRICT ag iarraidh oirnn iomadachadh mus dèan sinn cur-ris.

= 6 + ( - 5)

= 1

Question

Lorg luach 5c - b + 2a nuair a tha a = 3, b = 1 agus c = 4.

5c - b + 2a

= 5 \times 4 - 1 + 2 \times 3

= 20 - 1 + 6

= 25

Question

Seo foirmle tuairmseach a dh'atharraicheas teòthachdan celsius gu fahrenheit: F = 2C + 30.

Obraich a-mach F nuair a tha C aig 15.

F = 2C + 30

F = 2 \times 15 + 30

F = 30 + 30

F = 60

Mar sin tha 15°C faisg air 60°F.