Luachaich abairt/foirmle

Lorgaidh sinn luach abairt nuair a bhios fios againn air luachan \(x\), \(y\), msaa.

Mus tòisich sinn, feumaidh sinn cuimhneachadh air CÒRICT: an t-òrdugh anns am bi sinn a' dèanamh obrachaidhean.

CÒRICT = Camagam, Òrdugh, Roinn, Iomadaich, Cuir-ris, Thoir-air-falbh

Question

Lorg luach \(3x + 5y\) nuair a tha \(x = 2\) agus \(y = -1\).

Gus luach abairt obrachadh a-mach, feumaidh sinn na luachan a th' againn airson \(x\) agus \(y\) ionadachadh gu \(3x + 5y\).

\[3x + 5y\]

\[ = 3 \times 2 + 5 \times ( - 1)\]

Cuimhnich gu bheil CÒRICT ag iarraidh oirnn iomadachadh mus dèan sinn cur-ris.

\[= 6 + ( - 5)\]

\[= 1\]

Question

Lorg luach \(5c - b + 2a\) nuair a tha \(a = 3\), \(b = 1\) agus \(c = 4\).

\[5c - b + 2a\]

\[= 5 \times 4 - 1 + 2 \times 3\]

\[= 20 - 1 + 6\]

\[= 25\]

Question

Seo foirmle tuairmseach a dh'atharraicheas teòthachdan celsius gu fahrenheit: \(F = 2C + 30\).

Obraich a-mach \(F\) nuair a tha \(C\) aig 15.

\[F = 2C + 30\]

\[F = 2 \times 15 + 30\]

\[F = 30 + 30\]

\[F = 60\]

Mar sin tha 15°C faisg air 60°F.