Dehongli mapiau

Dyma ran o fap sy’n dangos lleoliad adeilad BBC Cymru. Er mwyn deall y map hwn, mae angen i ti wybod dau beth.

  • Gyda’r rhan fwyaf o fapiau, rydyn ni’n cymryd yn ganiataol bod y gogledd tua thop y sgrîn, yn fertigol tuag i fyny wrth i ti edrych ar y map. Os nad yw hyn yn wir, bydd pwynt cwmpawd yn cael ei ddangos ar y map.
  • Mae graddfa ar bob map. Mae hyn yn dangos i ti pa mor bell yw gwrthrychau a llefydd mewn bywyd go iawn. Mae graddfa’r map isod yn y gornel isaf ar y dde.

Y fantais dros gael y raddfa’n uniongyrchol ar y map yw bod y raddfa hefyd yn newid yn ei maint os yw’r map yn cael ei wneud yn fwy neu’n llai.

Enghraifft

Cyfrifa’r gwir bellter rhwng Cadeirlan Llandaf ac Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, yn ôl y map hwn.

Map o Gaerdydd â phwyntiau wedi'u labelu o A i D

Ateb

Cam 1 – rho bren mesur wrth y raddfa. Mae angen i ti wneud hyn er mwyn cyfrifo faint o bellter (mewn cm) sy’n hafal i 200 m.

Map o Gaerdydd â phwyntiau wedi'u labelu o A i D

Mae’r pren mesur yn dangos i ni ei fod yn 2 cm.

Cam 2 – defnyddia’r pren mesur i fesur y pellter rhwng Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf a Chadeirlan Llandaf mewn centimetrau.

Map o Gaerdydd â phwyntiau wedi'u labelu o A i D â phren mesur yn mesur 8 cm rhwng pwynt A ac E ar raddfa 2 cm = 200 m

Mae’r pren mesur yn dangos i ni ei fod yn 8 cm.

Cam 3 – rhanna dy ateb i Gam 2 â dy ateb i Gam 1:

8 cm ÷ 2 cm = 4

Yna lluosa 4 â maint y raddfa, 200 m:

4 × 200 m = 800 m.

Felly’r pellter rhwng Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf a Chadeirlan Llandaf yw 800 m.