Bheactoran geoimeatrach

Bidh bheactoran a' toirt cunntas air gluasad bho aon phuing gu puing eile.

Comharradh bheactor

Tha an dà chuid cùrsa agus meudachd aig cuantataidh bheactor.

(Chan eil ach meudachd aig cuantataidh scalair – me, na h-àireamhan 1, 2, 3, 4...)

The vector from point A to B is labelled a

Tha an diagram gu h-àrd a' riochdachadh bheactor. Tha an t-saighead a' sealltainn a' chùrsa. Mar sin gabhaidh a' bheactor seo a sgrìobhadh mar \(\overrightarrow {AB}\), a, no \(\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}\).

Ann an clò, bidh a sgrìobhte ann an clò trom. Ann an làmh-sgrìobhadh, bidh a' bheactor air a shealltainn le loidhne fon litir.

Ma thionndaidheas sinn an t-saighead air ais, bidh i an uair sin a' coimhead bho B gu A.

The vector from point B to A is in the opposite direction

Cuimhnich gu bheil an t-saighead ag innse a' chùrsa. Mar sin, san t-suidheachadh seo, tha a' bheactor bho B gu A.

Ma ghluaiseas sinn 'air ais' air bheactor, bidh e a' dol gu bhith àicheil. Mar sin bidh a a' dol gu -a. Le bhith a' gluasad bho B gu A bidh thu a' gluasad 3 aonadan chun na làimh chlì, agus 4 sìos.

Mar sin, tha trì dòighean ann air a' bheactor seo a sgrìobhadh: \(\overrightarrow {BA}\), -a agus \(\begin{pmatrix} -3 \\ -4 \end{pmatrix}\).

Vectors a and -a are the same distance and to and from the same points, but in opposite directions