Yr Eglwys (Cristnogaeth) test questions

1

Beth yw addoli?

2

Pam mae gweddïo cymunedol yn bwysig i Gristnogion?

3

Beth yw ystyr addoli anlitwrgaidd?

4

Pwy yw arweinydd Eglwys Rufain?

5

Beth yw pulpud?

6

Beth sy’n digwydd mewn Cymun Sanctaidd?

7

Pa un o’r canlynol sy'n un o nodweddion addoli anghydffurfiol?

8

Pa fath o weddi yw 'addoliad'?

9

Pam mae gweddïo preifat yn bwysig i rai Cristnogion?