Gweddïo cymunedol

Mae gweddïo cymunedol yn golygu gweddïo gyda phobl eraill. Mae hyn yn gallu digwydd yn ystod gwasanaeth eglwys, neu mewn cyfarfod o Gristnogion sydd wedi trefnu gweddïo gyda’i gilydd. Mae'r math hwn o weddïo'n gallu helpu Cristnogion i gysylltu â'i gilydd yn ogystal â Duw, a helpu i gryfhau'r gymuned Gristnogol.

Gweddïau gosodedig

Gweddïau gosodedig yw gweddïau adnabyddus, fel Gweddi'r Arglwydd. Bydd y rhan fwyaf o Gristnogion yn gwybod y rhain ar eu cof. Yn aml, mae'r gweddïau hyn yn arbennig o ystyrlon a phwysig i Gristnogion, ac maen nhw'n ddefnyddiol wrth weddïo'n gymunedol ac addoli ar y cyd. Mae Gweddi'r Arglwydd yn cael ei hadrodd yn y rhan fwyaf o wasanaethau Cristnogol. Cafodd y weddi hon ei defnyddio gan Iesu i helpu i ddysgu ei ddilynwyr i weddïo.

curriculum-key-fact
Gweddi'r Arglwydd (Mathew 6: 5-13) yw'r weddi Gristnogol bwysicaf. Ar wahân i'r frawddeg olaf, mae'n cynnwys y geiriau a roddodd Iesu yn uniongyrchol i'w ddilynwyr.

Mae addoli cyhoeddus yn helpu Cristnogion i gael dealltwriaeth ddyfnach o'r Beibl, bywyd Iesu a dysgeidiaethau Cristnogol. Mae hefyd yn galluogi pobl sy'n cael Cymun Sanctaidd i groesawu Iesu i'w calonnau.

Question

Una'r diffiniadau isod, i ddisgrifio'r gwahanol fathau o weddi.

Math o weddi

 • Gweddi breifat
 • Gweddi osodedig
 • Gweddi anffurfiol
 • Gweddi fyrfyfyr
 • Gweddi gymunedol

Diffiniadau

 • Gweddïo ar Dduw gan ddefnyddio iaith symlach, gyffredin
 • Gweddïo gyda phobl eraill
 • Gweddïo ar y pryd
 • Gweddïo ar dy ben dy hun
 • Gweddïau adnabyddus, megis Gweddi'r Arglwydd
 • Gweddi breifat - Gweddïo ar dy ben dy hun
 • Gweddi osodedig - Gweddïau adnabyddus, megis Gweddi'r Arglwydd
 • Gweddi anffurfiol - Gweddïo ar Dduw gan ddefnyddio iaith symlach, gyffredin
 • Gweddi fyrfyfyr - Gweddïo ar y pryd
 • Gweddi gymunedol - Gweddïo gyda phobl eraill