Nodweddion capeli

Mae capeli anghydffurfiol yn adeiladau llawer symlach nag eglwysi.

Y tu allan, fel rheol does dim tŵr na meindwr ar y to. Y tu mewn, gall fod balconi rhwng y llawr a'r nenfwd i roi mwy o le i'r gynulleidfa eistedd.

Prif ddiben cynllun mewnol y capel yw rhoi lle i wrando ar air Duw a chanu mawl iddo.

Ar un pen mae'r pulpud neu'r ddarllenfa, lle bydd y gweinidog yn darllen y Beibl. O flaen y pulpud bydd bwrdd bach i'w ddefnyddio ar gyfer y Cymun Sanctaidd.

Mae'r organ yn rhan bwysig o bob capel. Mae'n cael ei defnyddio i roi cyfeiliant i ganu emynau.

Hefyd, mae pwll y fedyddfa mewn capeli Bedyddwyr. Mae'r fedyddfa wedi'i lleoli o flaen y seddau ac mae drws yn ei gorchuddio. Dyma lle mae oedolion yn cael eu bedyddio.

Diagram of the inside of a typical non-conformist chapel in Wales.