Addoli yn yr Eglwys Gatholig

Mae disgwyl i Gatholigion fynd i'r Offeren bob wythnos i'w cynnig eu hunain i Dduw. Mae'r offeren yn cofio Swper Olaf Iesu gyda'i ddisgyblion cyn ei farwolaeth, pan roddodd fara a gwin iddyn nhw a dweud wrthyn nhw am wneud hyn er cof amdano (1 Corinthiaid 11:24).

Ar wahân i gofio digwyddiadau'r gorffennol, mae hefyd yn aberth, oherwydd mae Catholigion yn credu bod aberth Iesu yn cael ei bortreadu a'i ail-greu yn ystod yr Offeren.

Mae dwy brif ran o'r Offeren:

  • litwrgi'r Gair (sy'n canolbwyntio ar y Beibl)
  • litwrgi'r Ewcharist (Cymun Sanctaidd)

Yn y rhan gyntaf, mae pobl yn mynegi tristwch am bechodau, yn gwrando ar ddarlleniadau o'r Beibl, yn clywed pregeth, yn adrodd credoau ac yn cynnig gweddïau dros yr Eglwys a'r byd.

Yn yr ail ran, caiff bara a gwin eu cynnig i Dduw, eu cysegru, a'u derbyn gan y gynulleidfa. Un weddi bwysig sy'n cael ei dweud yn ystod y rhan hon yw Gweddi'r Arglwydd, neu 'Ein Tad', a ddysgodd Iesu ei hun i'w ddilynwyr.

Nodweddion addoli

  • Mae emynau yn cael eu canu drwy gydol y gwasanaeth ac mae'r bobl yn ymateb i'r gweddïau drwy ddilyn y llyfr offeren.
  • Offeiriad sy'n arwain y gwasanaeth, ond mae lleygwyr, gan gynnwys plant, yn gwasanaethu ar yr allor ac yn darllen rhai o'r darlleniadau a'r gweddïau.
  • Mae rhai Offerennau, yn arbennig i bobl ifanc, yn cynnwys amlgyfryngau, cerddoriaeth fodern a dawns. Mae rhai gwasanaethau mwy traddodiadol yn defnyddio Lladin neu Roeg ar gyfer rhai o'r gweddïau ac yn canu emynau traddodiadol gyda chyfeiliant organ a chôr.
  • Mewn eglwysi eglwys Catholig, mae crog ar yr allor a chanhwyllau'n cael eu goleuo yn ystod yr offeren. Mae un gannwyll, sef lamp seintwar, wedi'i goleuo drwy'r amser fel arwydd fod Iesu yn bresennol yn y bara sy'n aros yn y tabernacl rhwng offerennau.
  • Yn aml, mae cerfluniau o Mair a rhai seintiau yn yr eglwysi. Dydy Catholigion ddim yn addoli Mair na'r seintiau, ond maen nhw'n gofyn iddyn nhw weddïo ar Dduw ar eu rhan. Eiriolaeth yw'r enw ar hyn.

Mae gwasanaethau eraill yn gallu cynnwys gwasanaethau penydiol, dweud y Gwasanaeth Dwyfol ar y cyd, a gwasanaethau eciwmenaidd gyda Christnogion eraill.

Mae Catholigion hefyd yn gallu ymgasglu i ddweud y llaswyr gyda'i gilydd. Mae hyn yn cynnwys y gweddïau canlynol: 'Ein Tad', deg 'Henffych Fair' a ‘Gogoniant i'r Tad' wedi'i ailadrodd bum gwaith.