Addoli yn yr Eglwys Anglicanaidd a'r Eglwys yng Nghymru

Tu allan Eglwys Gadeiriol Llanelwy
Eglwys Gadeiriol Llanelwy, yn Sir Ddinbych, gogledd Cymru yw’r Fam Eglwys yn esgobaeth Llanelwy, un o chwe esgobaeth yr Eglwys yng Nghymru

Mae addoli cyhoeddus yn canolbwyntio ar foli Duw drwy bregethu, darllen y Beibl, gweddïo a chwarae cerddoriaeth, yn enwedig yng ngwasanaeth y Cymun Sanctaidd lle mae pobl yn derbyn y bara a'r gwin. Oherwydd bod hyn yn addoli litwrgaidd, mae'r geiriau a'r gweithredoedd i'w dilyn wedi'u nodi yn y Llyfr Gweddi Gyffredin. Hefyd mae yna wasanaethau boreol weddi a hwyrol weddi.

Nodweddion addoli

  • Yr allor neu'r Bwrdd Cymun yw'r prif ffocws, a dyma lle mae gwasanaeth y Cymun Sanctaidd yn digwydd. Mae hyn oherwydd bod marwolaeth Iesu yn cael ei hystyried yn aberth. Hefyd, mae pulpud lle mae'r bregeth yn cael ei phregethu a darllenfa i roi'r Beibl arni i'w ddarllen yn uchel i'r gynulleidfa.
  • Weithiau bydd seddau côr ac organ i roi cyfeiliant wrth ganu emynau. Mae canhwyllau a chroes yn atgoffa pobl o farwolaeth Iesu a'i atgyfodiad. Mae gan lawer o eglwysi ffenestri gwydr lliw sy'n arddangos straeon mewn lluniau o'r Beibl.
  • Mae rhai gwasanaethau Anglicanaidd yn ffurfiol iawn ac yn debyg i offerennau Catholig, ond mae eraill yn syml iawn ac yn anffurfiol.
  • Yr offeiriad sy'n arwain y Cymun Sanctaidd yn y rhan fwyaf o eglwysi, ond mewn rhai bydd darllenydd lleyg yn eu cynnal. Ar wahanol adegau, bydd pobl yn mynd at yr allor i gael bara a gwin, sy'n cynrychioli corff a gwaed Iesu Grist.
  • Mae'r gynulleidfa'n dilyn y gwasanaeth yn y llyfr gweddi ac yn ymateb i'r gweddïau ar lafar. Mae'r darlleniadau a rhai gweddïau'n newid bob wythnos, ond mae eraill yn aros yr un fath. Caiff darlleniadau o'r Beibl eu dilyn gan bregeth sy'n esbonio eu hystyr i bobl heddiw.

Fel rheol, bydd y gwasanaeth yn diweddu â chyfle i fyfyrio'n dawel.