Amserlenni rhaglenni teledu

Mae amserlen rhaglenni teledu yn dangos pa raglenni sy’n cael eu dangos ar ba sianel, am faint o’r gloch ac am ba mor hir mae’r rhaglen yn para.

Gellir eu cyflwyno mewn un o'r ffyrdd canlynol:

 • yn ôl sianel
 • yn ôl amserlen
 • yn ôl amser, hy faint o’r gloch mae pob rhaglen yn cael ei dangos, neu fel llinell amser sy’n dangos beth sy’n cael ei ddangos ar amser penodol.

Mae amserlenni rhaglenni teledu ar gael ar-lein, mewn papurau newydd ac ar y teledu.

Dyma amserlen deledu ar gyfer pedair sianel wahanol rhwng 5pm a 10pm.

Amserlen deledu ar gyfer pedair sianel wahanol rhwng 5yp a 10yh
Question

Os bydda i’n troi i’r Sianel Coginio ar ddiwedd Saffari ar Byd Natur, pa raglen fydd ymlaen?

Llond y lle o lolis.

Mae Saffari yn gorffen am 8:15pm, sef 15 munud ar ôl i Llond y lle o lolis ddechrau.

Question

Os bydda i’n gwylio Gwybod y Gêm a’r Tywydd ar Byd Natur, faint o Blas ar Gaws bydda i wedi’i golli?

45 munud.

 1. Mae Gwybod y Gêm ar y teledu rhwng 5pm - 5:30pm
 2. Mae’r Tywydd ar y teledu rhwng 5:30pm - 5:45pm
 3. Dechreuodd Blas ar Gaws am 5pm felly byddi di wedi colli 45 munud

Gellir dangos amserlenni rhaglenni hefyd fel llinell-amser o ddigwyddiadau.

Amserlen deledu ar gyfer tair sianel wahanol rhwng 1yp a 5yp
Question
 1. Faint o’r gloch mae Giamocs yn y gofod yn dechrau?
 2. Faint o’r gloch mae Giamocs yn y gofod yn gorffen?
 3. Am faint o amser mae Giamocs yn y gofod ymlaen?
 1. Amser dechrau – 13:30
 2. Amser gorffen – 15:00
 3. Hyd y rhaglen = 1 ½ awr neu 1 awr a 30 munud
Question

Mae Adam yn bwriadu gwylio Pencampwr reslo, Hela cartrefi a Rhyfeddodau’r byd. Am faint o amser, fel cyfanswm, bydd yn rhaid iddo aros rhwng rhaglenni?

1 awr.

 1. Mae Pencampwr reslo yn gorffen am 14:00 ac mae Hela cartrefi yn dechrau am 14:30 = 30 munud o aros
 2. Mae Hela cartrefi yn gorffen am 15:30 ac mae Rhyfeddodau’r byd yn dechrau am 16:00 = 30 munud o aros
 3. Cyfanswm amser aros = 30 munud + 30 munud = 60 munud = 1 awr