Clàran-cearcaill

Tha e furasta clàran-cearcaill a tharraing ma chuimhnicheas sinn air rudeigin glè chudromach agus 's e sin gu bheil 360 ceum mu chuairt meadhan cearcaill. Bidh sinn a' roinn seo gus na diofar uireadan a shealltainn.

Eisimpleir

Seo eisimpleir le toraidhean a tha a' sealltainn far an deach buidheann sgoilearan airson nan saor-làithean.

Tha na toraidhean ann an ceudadan agus feumaidh sinn an atharrachadh gu ceuman agus an tarraing.

Tha na toraidhean gu h-ìosal:

DùthaichCeudad de sgoilearan (%)ObrachadhCeàrn
An Spàinn40 \frac{{40}}{{100}} \times 360^\circ 144^\circ
Ameireaga25 \frac{{25}}{{100}} \times 360^\circ 90^\circ
An Fhraing5 \frac{{5}}{{100}} \times 360^\circ 18^\circ
Alba20 \frac{{20}}{{100}} \times 360^\circ 72^\circ
A' Ghrèig10 \frac{{10}}{{100}} \times 360^\circ 36^\circ

Mar sin, seo mar a tha an clàr-cearcaill:

Pie chart showing holiday destinations by popularity