Tricead tionalach

Gheibh thu an tricead tionalach le bhith a' cur-ris nan triceadan fhad 's a bhios tu a' dol air adhart. Bheir sin dhut 'iomlan ruitheach'.

Eisimpleir

Tha na faidean (ann an cm) aig 32 cularain sa chlàr gu h-ìosal.

Gus na triceadan tionalach obrachadh a-mach, bidh sinn dìreach a' cur-ris nan triceadan, fear mu seach, mar a bhios sinn a' dol sìos tro na luachan sa chlàr.

FaidTriceadTricead tionalach
21 - 2433
25 - 28710 (= 3 + 7)
29 - 321222 (= 3 + 7 + 12)
33 - 36628 (= 3 + 7 + 12 + 6)
37 - 40432 (= 3 + 7 + 12 + 6 + 4)