Learning – Writing about a new skill

Read the following scenario.

SCENARIO - Learning

You recently took a course at another school/college where you learned a new skill or new skills. You have been asked to write in Gaelic about this for a promotional newsletter.

You must include the following information and you should try to add other relevant details:

 • what skill(s) you learned and where you learned it
 • why you wanted to learn this skill/these skills
 • what the most difficult part of the course was
 • how you got on with the other students
 • how you will use this skill/these skills in the future
 • if you would recommend this course.

Addressing each point

Write a couple of sentences to address each bullet point. Aim for 150-180 words in total.

Select Reveal answer to see an example of a complete answer to each part of the question.

Question
 • What skill(s) you learned and where you learned it.

Thòisich mi ag ionnsachadh coimpiutaireachd o chionn trì bliadhna aig Colaiste Obar Dheathain. Bha mi fhathast anns a' chòigeamh bliadhna ach cha robh iad a' tabhann coimpiutaireachd aig an àrd-sgoil agam.

Question
 • Why you wanted to learn this skill/these skills.

Tha ùidh mhòr agam ann an teicneòlas agus bha mi airson barrachd ionnsachadh mu dheidhinn sgilean coimpiutaireachd.

Question
 • What the most difficult part of the course was.

Chòrd an clas rium ach bha an cùrsa glè dhoirbh an toiseach. B' e còdachadh an rud a bu dhorra. Rinn mi gèam coimpiutair mu dheidhinn dràibheadh agus aplacaid.

Question
 • How you got on with the other students.

Fhuair mi air adhart leis a h-uile duine anns a' chlas. 'S e daoine snog a bh' annta agus bhiodh iad uile ag obair gu cruaidh. Bha mi a' faireachdainn gu math leisg! Rinn mi mòran charaidean ùra.

Question
 • How you will use this skill/these skills in the future.

Tha mi an dùil coimpiutaireachd a dhèanamh anns an oilthigh agus bu toigh leam obair a dhèanamh ann an teicneòlas fiosrachaidh.

Question
 • If you would recommend this course.

Mholainn an cùrsa seo gu mòr, tha mi a' smaoineachadh gun robh e dha-rìribh inntinneach. Dh'ionnsaich mi tòrr agus leasaich mi na sgilean agam.

How did your responses compare with the examples?

You can read the completed response as a full text and revise vocabulary on the next page, or move on to the test.