Defnyddio treigladau

Mae treigladau'n gyffredin iawn yn yr ieithoedd Celtaidd. Mae treigladau'n golygu bod cytsain ar ddechrau gair yn medru newid yn dibynnu ar ba air sy'n dod o'i blaen.

Dyma dabl gall dy helpu i gofio'r treigladau meddal, trwynol a llaes:

Meddal (dy...)Trwynol (fy...)Llaes (a...)
penbenmhenphen
trwyndrwynnhrwynthrwyn
ceggegnghegcheg
bawdfawdmawd
dafadddafadnafad
gwênwênngwên
llawlaw
mamfam
rhawraw