Y system nerfol ddynol

Mae'r system nerfol ddynol yn cynnwys:

  • y brif system nerfol – yr ymennydd a madruddyn y cefn
  • y system nerfol berifferol – nerfgelloedd sy'n cludo gwybodaeth i'r brif system nerfol neu ohoni
Diagram o'r brif system nerfol ddynol â'r ymennydd a madruddyn y cefn wedi'u labelu

Mae gwybodaeth yn cael ei chludo i'r brif system nerfol ac oddi wrthi gan nerfau, sef sypynnau o niwronau. Celloedd hir yw niwronau sy'n cludo signalau trydanol ar eu hyd. Lle mae dau niwron yn dod at ei gilydd, mae bwlch bach iawn o'r enw synaps. Mae'r signal yn teithio'n gemegol ar draws y synaps i'r niwron nesaf lle mae'r ysgogiad trydanol yn parhau.

Mae'r diagram yn crynhoi sut mae gwybodaeth yn llifo o dderbynyddion i effeithyddion yn y system nerfol.

Diagram yn crynhoi sut mae gwybodaeth yn llifo o dderbynyddion i effeithyddion yn y system nerfol.