Dòighean roinnidh

Tha iomadh dòigh-obrach ann nuair a bhios sinn a' roinn le àireamh shlàn aon-fhigear. 'S e dà dhòigh chumanta:

  • a' cleachdadh fhactaran
  • an dòigh choitcheann

A' cleachdadh fhactaran

Roinn \(1920\) le \(8\) - \((1920 \div 8)\)

\(2 \times 2 \times 2 = 8\). Mar sin gus \(1920\) a roinn le \(8\) faodaidh sinn roinn le \(2\) ann an trì ceumannan:

\[1920 \div 2 = 960\]

\[960 \div 2 = 480\]

\[480 \div 2 = 240\]

Mar sin \(1920 \div 8 = 240\)

Feuch a-nis a' cheist gu h-ìosal.

Question

Roinn \(348\) le \(6\) - \((348 \div 6)\)

\(2 \times 3 = 6\) mar sin gus \(348\) a roinn le \(6\) faodaidh sinn roinn le \(2\) agus cuideachd le \(3\):

\[348 \div 2 = 174\]

\[174 \div 3 = 58\]

Mar sin \(348 \div 6 = 58\)